Nu är boken här:
Livs levande, trots allt!

Maris liv var fyllt med skidåkning, nöjen, fart och fläkt. En knöl på halsen förändrade livet radikalt. Sjukdomen, som höll på att kosta henne livet, lämnade efter sig tydliga spår. Men inte bara talfel, sårig strupe och stympad tunga, utan även en positiv kämparglöd som inte går att dölja.

Mari är en livsbejakande talare och författare som lyfter vår blick och förmår oss att se livet med nya och klarare färger. Med ett starkt, glädjerikt och gripande föredrag och bok, om vägen tillbaka inspirerar Mari människor att bli medvetna om sina tankemönster. Medvetenheten ger oss möjlighet att välja en mer positiv livssyn och finna energi för att vårda och uppskatta livet.
Läs mer om boken här!

För bokbeställning, bokning och mer information: info@marijohansson.se