Föredrag

Mer levande än någonsin
Föredraget är en berättelse om det som hänt Mari och hur det har påverkat hennes liv. Om vikten att ta tillvara det man har och göra det bästa av livet. Hon tar upp ämnen som tankens kraft, intuition, medvetenhet, val, drömmar, mål och motivation. Hon pratar också en del om hur hjärnan fungerar. Läs mer>

Bli koreograf till livets dans
Föredraget är en fördjupning där Mari bland annat pratar om hur vi kan påverka hur vi är, vart vi är på väg och hur våra liv ser ut och hur man jobbar mentalt för att göra sig av med hinder, komma vidare och uppnå våra drömmar och mål.

Specialanpassade föredrag
Alla föredrag är mer eller mindre specialanpassade beroende på publiken. Inget föredrag är det andra likt. Det kan vara för riktigt små barn eller för olika yrkesgrupper där man anpassar och tar upp ämnen som har betydelse för dem. Föredragen skall vara en helhetsupplevelse.

Läs kommentarer om föredraget här!